Staj

Staj İmkanı Sunan Kurum ve Kuruluşlar

 

  • Çimento Fabrikaları
  • Tuğla-Kiremit Fabrikaları
  • Yer-Duvar Karosu, Vitrifiye, Cam Fabrikaları
  • Refrakter Fabrikaları
  • Araştırma Merkezleri
  • Döküm Fabrikaları
  • Polimer Üretim Tesisleri

Staj Rehberi

Staj Başvuru Formu (Güncel)

STAJ BAŞVURUSUNDA İZLENECEK YOL:

1. Öncelikle staj yapılabilecek kurum ve kuruluşlar hakkında herhangi bir şüphe var ise Staj Komisyonu Üyelerine (Yrd. Doç. Dr. Süleyman AKPINAR,  Arş. Gör. Cansu KURTULUŞ) danışılır. 

2. Staj Başvuru Formu 3 nüsha (ıslak imzalı), staj yapılacak kurum tarafından doldurulur. 

3. Doldurulan staj formları ile birlikte Staj Komisyonu Üyelerine başvurularak imzalatılır ve sonrasında izlenecek yol hakkında kendilerinden bilgi alınır. 

4. Staj defteri Staj Komisyonu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Süleyman AKPINAR ve daha sonra Dekanlık sekreterliğine onaylatılır. 

 

STAJ SIRASINDA ve STAJ BİTTİKTEN SONRA İZLENECEK YOL: 

1. Staj defteri önyüzü ve doldurulacak alanlardaki tüm imza ve tarihler yetkili kişi tarafından eksiksiz doldurulur. 

2. Defter içinde yer alan Staj Başarı Formu ve puantaj yetkili kişiler tarafından doldurulup kapalı zarfa koyulur. 

3. Staj defteri ve kapalı zarf, ders dönemi başladıktan sonra 3 hafta içinde Staj Komisyonu üyelerinden birine teslim edilir. 

4. KESİNLİKLE HERHANGİ BİR KİŞİYE POSTALAMA İŞLEMİ YAPMAYINIZ. TÜM BELGELERİ KENDİNİZ DEFTER İLE BİRLİKTE BÖLÜMÜNÜZDEKİ İLGİLİ KİŞİYE ELDEN TESLİM EDİNİZ. AKSİ TAKTİRDE BELGELERİN KAYBOLMASI DURUMUNDA SORUMLULUK KABUL EDİLMEZ

5. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Ara Tatilden itibaren staj yapan öğrenciler Bölüm içinde oluşturulan jürilere belirlenen bir tarihte sunum yapacaklardır.

Akademisyen Hızlı Erişim

Öğrenci Hızlı Erişim