Genel Bilgiler

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği programı 4 yıllık bir eğitim süresini kapsamakla birlikte, öğrencimizin isteğine bağlı olarak 1 yıllık İngilizce hazırlık programı uygulanmaktadır. 

 

Bölümümüz, günlük ve teknolojik alanlardaki ihtiyaçları karşılayan sağlık gereçleri ve yapı malzemeleri (porselenler, yer ve duvar karoları, yalıtım tuğlaları ve malzemeleri), elektronik malzemeler (lityum iyon pilleri, piezoelektrik ve ferroelektrik malzemeler), nanomalzemeler ve biyomalzemeler (nano fiberler, diş malzemeleri, nano kaplamalar), metal malzemeler (metal kompozitler, metalik cam alaşımları) gibi çok çeşitli malzemelerin tasarım ve uygulamaları ile ilgili gerekli bilgi ve birikimi öğrencilerine kazandırmaktadır.

 

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü; Kimya, Fizik ve Biyoloji gibi temel bilimlerle Maden, Makine, Kimya ve Biyomedikal Mühendisliği gibi çeşitli mühendislik bölümlerinin çalışma alanları ile yakından alakalı disiplinler arası bir bölümdür. Bu yakınlık sayesinde, yandal ve çift anadal programlarına başvuru yapılarak çift diploma alabilmeyi mümkün kılmaktadır.

 

Mezunlarımız;

• Özel amaca uygun malzemelerin tasarlanması ve en uygun malzeme kombinasyonlarının belirlenmesi,

• Metal, polimer, seramik veya kompozit malzemelerin kullanıldığı çevre şartlarındaki (kimyasal, ısı, darbe v.b.) dayanımlarının belirlenmesi ve özelliklerinin geliştirilmesi,

• Malzemelere ait verilerin bilgisayar programları ile analiz edilmesi,

• Malzemelerin özel amaçlar (elektrik iletkenliği, korozyon direnci, yenilenebilirlik v.b.) için kullanım olanaklarının belirlenmesi

• Prototip ürünlerin geliştirilmesi ve modellenmesi,

• Atık ve diğer çevre kirliliği oluşturabilen durumlarının, malzemenin üretim sürecini nasıl etkileyeceğini belirlemek, 

• İşletmelere yeni bir malzemenin üretim koşullarına adaptasyonu konusunda danışmanlık sağlamak,

• Üretim faaliyetleri sonucunda elde edilen ürün ile ilgili problemlere çözüm getirmek,

• İnşa ve üretim süreçlerinde kalite kontrol danışmanlığı sağlamak,

• Üretilen malzemelerin ulusal ve uluslararası yasal prosedürlere ve üretim standartlarına uygunluğunu kontrol etmek,

• Üretim süresince bakım ve onarım aşamalarında danışmanlık sağlamak,

• Malzeme üretimi koşullarındaki iş sağlığı ve güvenliği konularında danışmanlık yapmak,

• Üretim maliyetlerinin zaman ve ekonomik açıdan optimizasyonunu sağlamak gibi oldukça geniş alanlarda kariyer olanaklarına sahip olup, isterlerse Akademisyen olarak Türkiye ve dünyanın çeşitli üniversitelerinde bilimsel faaliyetlerini yürütebilme şansına sahiplerdir.

 

Öğrencilerimiz 4 yıllık öğrenim süreci içerisinde belirli bir süre, öğrenci değişim programları sayesinde Avrupa Birliği’ne bağlı çeşitli ülkelerde (İtalya, Almanya, İngiltere, Yunanistan vb.) eğitim görme şansına sahiptir. Bu sayede öğrenciler, farklı eğitim sistemlerini tanımakla birlikte, farklı bir ülke keşfederek, sosyal yönlerini ve yabancı dillerini geliştirme fırsatı bulabilmektedirler.

 

Bölümümüzdeki akademik çalışmalar Elektronik Malzemeler, Metalik Malzemeler, Mekanik Özellikler ve Metalografi, Seramik ve Yapı Malzemeleri Laboratuvarları, Isıl İşlemler Laboratuvarı, Polimer ve Kompozit Malzemeler Laboratuvarı ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (TUAM) bünyesindeki laboratuarlarda yürütülmektedir. Malzeme üretimi ve özelliklerinin incelenmesi çalışmaları elektron mikroskobu, X-ışınları difraksiyonu, reolojik ve AFM yüzey özellikleri gibi çok çeşitli laboratuvar imkanları ile gerçekleştirilmektedir.

 

Bölümümüzde 2’si Profesör, 2’si Doçent, 5’i Yardımcı Doçent ve 4’ü Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 13 öğretim elemanı görev almaktadır. Öğretim üyelerimiz nanomalzemeler ve biyomalzemeler, havacılık ve uzay malzemeleri, kompozit malzemeler, ileri teknoloji seramik malzemeleri, yeni metalik camlar ve metal matrisli kompozitler, lityum iyon pilleri, yeni nesil izolasyon malzemeleri, elektronik malzemeler gibi çeşitli alanlarda bilimsel faaliyet yürütmektedir. Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri akademik personelimizin çeşitli alanlardaki TÜBİTAK ve Bilimsel Araştırma Projelerinde aktif bir şekilde görev alarak pratik deneyimlerini geliştirebilmekte ve aynı zamanda yeni malzemelerin üretim koşullarını görebilme şansına sahiptirler.

Akademisyen Hızlı Erişim

Öğrenci Hızlı Erişim