Laboratuvar İmkanları

Baltec Sputter Coater

Elektron mikroskobu numunelerinin yüzeylerinin altın, gümüş ve karbon gibi ince film kaplama işlemleri yapılarak iletken hale getirilmesi

Ferroelektrik Test Sistemi

Zeta Potansiyel Ölçüm Cihazı

zetapot

 

Zeta Meter 3.0 + markalı mikroelektroforesis tekniği ile çalışan bu cihaz ile herhengi bir çözelti içerisindeki 1.5-100mm boyutundaki katı partiküllerin -125 ile +125 milivolt arasındaki yüzey potansiyelleri, +20 ile –20 mikron-sn/volt-cm arasındaki elektroforetik mobiliteleri ve ayrıca 0-60.000 micromhos/cm arasındaki çözeltinin spesifik iletkenlikleri ölçülebilmektedir. Bu cihaz özellikle seramik döküm çamuru hazırlanması işleminde hangi şartlatda iyi bir dispersiyonun sağlanabileceğinin tesbit edilmesinde kullanılmaktadır.

SANAYİYE YÖNELİK YAPILABİLECEK İŞLER:

 

– Kil-su kolloidal sisteminde kil tanelerinin yüzey özelliklerinin incelenmesi

– Slip döküm için optimum şartların (pH ayarı, elektrolit cinsi ve miktarı ) tesbit edilmesi

– Kil-su kolloidal sistemlerinde flokülasyon, koagülasyon ve dispersiyon şartlarının araştırılması

 

Vizkozite Ölçümleri

viskozimetre

 

BROOKFIELD marka DV-II + model bu cihaz katı-sıvı süspansiyonu halinde kullanılan seramik sır ve döküm çamurlarının vizkozite ve kesme gerilimi gibi reolojik özelliklerinin tesbitinde kullanılır. Döner disk (spindle) prensibi ile çalışan bilgisayar donanımlı bu cihaz ile 25-150 0C sıcaklıkta, 0.3-100 dev/dak hızda ve 5-100.000 cp (centipoise) aralığında vizkosite ölçümleri yapmak mümkündür.

SANAYİYE YÖNELİK YAPILABİLECEK İŞLER:

 

– Seramik döküm çamurlarının vizkozite testleri ve en uygun akışkanlık şartlarının tesbiti

– Seramik hammaddelerin reolojik özelliklerinin tesbiti

 

Numune Hazırlama Laboratuarı

numune

 

Seramik hammaddelerden yapılmış olan numuneleri optik mikroskopta incelemeye tabi tutmak için hazırlamak.

SANAYİYE YÖNELİK YAPILABİLECEK İŞLER

 

1.Seramik ürünlerinin kalite kontrol çalışmaları

2.Seramik malzemelerin kırılma nedenlerini inceleme

3.Malzemelerin hassas kesitinin incelenmesi

4.İncelenecek malzemelerin bakalite alınması

5.Sıcak ve soğuk kalıplama

 

Elektrik Fırınları ve Tüp Fırın

tupfirin

 

1750 0C’a kadar çıkabilen bu fırınlar genelde Nabertherm ve Protherm marka olup kontrollü ısıl işlem yapılabilmektedir. Tüp fırın ile azot, argon vb. özel gaz atmosferinde çalışılabilmektedir.

Kullanım Alanı

Her türlü seramik malzemelerin kalsinasyon ve sinterleme işlemlerini gerçekleştirmek.

Sanayiye Yönelik Yapılabilecek İşler

 

– Seramik malzemelerin mekanik özelliklerini iyileştirmek için çeşitli ısıl işlemleri gerçekleştirmek.

– AR-GE çalışmalarında ısıl işlem deneylerinde.

 

Döner Fırın

doner

 

 

Pilot tesis döner fırını birisi yukarıda (kurutucu) diğeri aşağıda olmak üzere iki kısımdan ibarettir.

Döner fırın silindir gövdesi 8 m uzunluk ve 100 cm çapında olup 1 cm kalınlıkta çelik saçtan imal edilmiştir.

Fırın dönüş hızı 0.25-1.00 dev/dak arasında ayarlanabilir

. Fırın meyli 00-3.30 arasında değiştirilebilir.

Fırın kapasitesi 200 kg/saat’dir.

Fırın iç sıcaklığını kontrol edebilmek için gövde boyunca belirli mesafelerde 5 termokupl yerleştirilmiştir. Sıcak bölgedeki termokupl Pt-PtRh, diğerleri Ni-NiCr’dur.

Isıtma işlemi için sıvı yakıt olarak mazot kullanılmaktadır.

 

Kullanım Alanları

Özellikle çimento üretim teknolojisine ilişkin pilot ölçekte projeler için kullanılmaktadır. Bundan başka Seramik veya metal hammaddelerinin pilot ölçekte kalsinasyon işlemleri Cam sanayiine yönelik çalışmalar da yapılabilmektedir.

Çeneli ve Merdaneli Kırıcılar

ceneli

 

Çeneli Kırıcı :

 

Markası: ASÖBA

Adı.: Tek istinat kollu çeneli kırıcı

300 x 200 mm çene açıklığı

Çeneler arası 0-20 mm ayarlanabilir

Isıl işlemli sert çelik kırıcı çeneler

Kırma kapasitesi 1000 kg/saat

 

Kullanım Alanları:

Her türlü seramik hammaddelerin boyut küçültme işlemlerinde kullanılır.

Merdaneli Kırıcı :

 

A.K.Ü. Mühendislik Fakültesinde dizayn edilmiştir.

Merdane çapı 250 mm, merdane boyu 150 mm’dir.

Merdane hızı 400 dev/dak

Merdaneler arası 0-20 mm ayarlanabilir.

Kapaklı malzeme besleme hazneli

Azami 15 mm irilikteki malzemeyi 0.2.5 mm arası irilikte kırar.

 

Kullanım Alanları

Seramik hammaddelerin sekonder boyut küçültme işlemlerinde kullanılır.

Çeşitli Değirmenler

Bilyalı Değirmen (Laboratuvar tipte):

 

İki adet 60 mm çap ve 500 mm uzunluğunda kauçuk kaplı rulolu.

200 mm çap ve 280 mm boyunda 7 lt iç hacimli porselenden imal edilmiş öğütme tüpleri (2 adet)

Rulu eksenler arası mesafe ayarlanabilir böylece değişik çaptaki öğütme tüpleri kullanılabilir.

Çelik konstrüksüyon şase

Rulo dönme hızı 100 dev/dak (sabit)

 

Kullanım Alanları

Seramik hammaddelerin öğütülerek boyut küçültme işlemlerinde kullanılır.

Bilyalı Değirmen (Pilot ölçekte, Kuru)

 

Çap 90 cm, boy 120 cm

Öğütücü ortam: Bilya (20-125 mm çaplı)

Silindir gövdeli

Boru besleyicili

 

Kullanım Alanları

Pilot ölçekte ve kuru olarak her türlü hammadde öğütme işlemleri

Bilyalı Değirmen (Pilot ölçekte, Yaş)

 

Çap 80 cm, boy 80 cm

Silindir gövdeli ve düz taşmalı

Öğütücü ortam: Bilya (çeşitli çaplarda)

Pilot ölçekli flotasyon tesisinde spiral klasifikatör ile kapalı devre çalışır

 

Kullanım Alanları:

Pilot ölçekte ve yaş olarak her türlü hammadde öğütme işlemleri

Atritör Öğütücü:

 

AKÜ, Müh.Fakültesinde dizayn edilmiştir.

Çap 10 cm, boy 20 cm 

Çelikten imal edilmiş olup iç yüzeyi ZrO2 ile kaplıdır

Öğütücü ortam: çelik bilya

 

Kullanım Alanları:

Her türlü seramik hammaddelerin mikronaltı incelikte öğütülmesinde kullanılır.

Spiral Klasifikatör :

 

Pilot ölçekli flotasyon tesisinde bilyalı değirmen ile kapalı devre çalışır

Spiral boyu 300 cm, çapı:18 cm

Çelik malzemeden imal

Eğimi ayarlanabilir

 

Kullanım Alanları

İnce boyutta öğütülmüş malzemenin tesbit edilen tane iriliğine göre ayrımını sağlar.

Büyük ve Küçük Kapasiteli Hidrolik Presler

hidrolikpres

 

Max basınç: 250 ton Marka: ADA

Kullanım Alanları:

Seramik malzeme üretiminde mikroyapı ve mekanik testler için gerekli olan deney numunelerinin hazırlanmasında kullanılır.

Ekstrüzyon Şekillendirme

ekstrzyn

 

 

Marka: MAK-SAN

Vakumlu veya vakumsuz çalıştırılabilir

Vakum ağzına istenen kesit ve şekilde kalıp takılarak tuğla üretilebilir.

Plastik kıvamda hazırlanan malzeme ile çalışabilir.

Çıkış ağzı açıklığı 75×45 mm ebadındadır.

 

Kullanım Alanları:

Boru şekilli tuğla ve inşaat tuğlası gibi geleneksel seramik malzeme üretiminde kullanılır.

Enjeksiyon Şekillendirme Cihazı

Teknik Özellikleri:

 

Çeşitli seramik tozlar bağlayıcı ilave edilerek sıcak bir hazne içerisinde karıştırlmak suretiyle plastik kıvama getirilir ve daha sonra basınç ile bir kalıp içerisine gönderilir ve böylece şekillendirme işlemi yapılır.

Şekillendirme işlemi sırasında ve öncesinde vakum uygulanır.

Paslanmaz çelikten imal edilmiş tank, karıştırma bıçağı ve besleme boruları

Şekillendirme basıncı max 7 atü olup basınç ayarlanabilir.

Tank sıcaklığı ayarlanabilir (max: 150 0C)

Tank hacmi 3 lt

Üretim kapasitesi 70 ürün /saat

Cihaz Türkiye’de dizayn ve imal edilmiştir.

Diğer şekillendirme proseslerine (Ekstrüzyon ve Slip döküm) göre çok daha homojen yapıda bir ürün elde edilebilir.

 

Kullanım Alanları

Özellikle toz halindeki ileri teknoloji seramiklerinin veya kompozitlerinin çeşitli bağlayıcılar ve katkı malzemeleri yardımıyla plastik hale getirilip şekillendirilmesinde kullanılır.

 

Akademisyen Hızlı Erişim

Öğrenci Hızlı Erişim